Vånsjö heter vårt nya sommarfält i Uppland. Startstråken ligger på slätten öster om Enköpingsåsen. Här finns fina möjligheter till termikflygning och sträckflygning i flera väderstreck.

Efter Härkebexit, flytten från Härkeberga, har vi funnit ett nytt hem i Vånsjö, en liten by på Upplandsslätten med trevliga hyresvärdar och absolut inga grannar vid själva flygfältet. Långtora segelflygfält ligger inom synhåll, och där går det liksom tidigare bra att övernatta. Till en början har vi ett stråk i ost-västlig riktning, men planen är att redan till nästa säsong ha ett stråk i korsande riktning.

Flygområdet

Vånsjö ligger i segelflygsektor Långtora Syd som kan öppnas till FL60 eller ännu högre. Vi ligger längre norrut än i Härkeberga, och är inte lika "inträngda" som vi var där. Det blir lättare att flyga långt från Vånsjö. På www.highfly.se/luftrum kan man se exakt hur flygsportsektorerna ligger. Flygsportsektor Långtora S tar slut 6 km västerut. På helgerna är sektor Västerås normalt stängd, och då är det undersidan på TMA 6500 fot (1350 m) som är tak där. Vi ska försöka förhandla oss till bättre luft västerut under vintern. 

Men även den platsbundna flygningen är fin. Det är stora öppna ytor utan hinder bortsett från en kraftledning som begränsar längden på ost-väststråket. Enköpingsåsen är en bra termiktrigger och öppnar även för hang.

Det är viktigt att vi får det att fungera med segelflygarna. Vårt löfte till segelflygarna i Långtora-projektet var att aldrig någonsin vara vägen på deras inflygningsvägar för segelflygplanen. Det ska vi självklart fortsätta med, så det är viktigt att du har full koll på detta om du kommer i närheten av flygfältet.

Du som ej är Pilot 2 eller inte fått en ordentlig briefing på flygområdet ska hålla dig väster om det vattendrag (Skattmansöån) som går i nordsydlig riktning mellan Vånsjö och Långtora. Övriga ska flyga på ett sätt som inte stör inflygningen till Långtora. Det gäller särskilt på norra sidan flygfältet där segelkärrorna har sin inflygning. 

På illustrationen nedan, som är en redigerad version av bilder hämtade ur SSFK:s klubbmanual, visas inflygningsvägarna för segelflygplan (svarta pilar norrifrån) och bogserkärror (röda pilar spegelvänt söderifrån). Där ska du inte vara under 300 meter. Siffrorna i hörnen refererar till nummer på de fyra banor som används vid olika vindriktningar.

När det är västliga vindar kommer vi att driva med termiken mot och kanske över flygfältet. Om du passerar flygfältet bör det vara på mycket god höjd, minst 600 meter, långt över flygfältets inflygningsvägar. Om du halkar ur stiget, välj direkt en flygväg som gör att du kommer bort från segelflygplanens inflygningsvägar norr om flygfältet.

När det blåser sydväst blir det intressant, för då går segelflygbogseringen i riktning mot Vånsjö. Vi har inga problem med att de passerar (och det har vi aldrig haft, vi gillar segelflygare), men det skadar inte med bra separation mot vinschlinan. SSFK har fått karta med riskområde för vinschlina (visas nedan) och det finns gott om plats att välja en flygväg som har bra säkerhetsavstånd de dagar bägge klubbarna har verksamhet. Det här gäller självklart även dig motorflygare som läser detta – platsen är är ännu ej utmärkt på flygkartorna.

Vi uppmuntrar till peace, love and understanding i lufthavet!

Hitta dit

Med lokaltrafiken: Det går bussar som stannar vid trafikplats Enköping där man kan bli upphämtad. Man kan också ta tåget till Enköping och be någon hämta. Bäst är nog ändå att samåka med bil.
Med bil: Kör E18 eller riksväg 55 till Enköping. Sväng av motorvägen vid trafikplats 142 Enköping och håll höger mot Mora (riksväg 70). I nästa cirkulation, vid Ingo bensinstation och Dinners, ta höger mot Torstuna. Följ den vägen en knapp mil till Vånsjö. Strax efter Vånsjöbro (vacker stenbro till höger över Örsundaån) går en grusväg ned till höger, skyltat Naturreservat. Kör ned till ladan och följ väg till parkering beroende på vind – följ instruktioner den dagen.

Ta mig dit...(navigationslänk)

Äta

Eftersom vi nu kör via Västerås, kan det vara trevligt att äta på vägen hem på någon av matställena runt trafikplatsen. Det finns Dinners, McDonalds, Max och ChopChop. Den sistnämnda är redaktionens favorit. Väldigt fräsch asiatisk mat.

Användbara länkar

Madsens luftrum