Fältgruppens lathund innehåller uppgifter om vad ett vinschdrag kostar, möjlighet att få bilersättning, övernattning på Långtora och linbrott.

Vad kostar ett vinschdrag?

Fältgruppsmedlem                             0 kronor
Fenixmedlem 50 kronor
Ej medlem 75 kronor
Tandem med betalande passagerare 100 kronor

 

 

 

 

Fler än fem flyg är gratis.


Bilersättning

När det är verksamhet på Härkeberga betalar Fenix bilersättning för max två bilar per aktiv tjänstgöringsdag för fältteamet. Ersättning utgår med 100 kronor per enkel resa och gäller endast resor till/från Härkeberga. Som mest kan alltså 800 kronor utbetalas per helg. Beräkningen grundas på att Stockholm är utgångspunkt för resan. Om särskilda transporter görs för att flytta utrustning så utgår också ersättning. Vem/vilka som ska ha betalt och för hur många resor ska stå på baksidan av en korrekt ifylld fältlogg, fördelningen inom teamet är teamets ensak. Det går inte att komma i efterhand och begära ersättning. Ersättningen betalas ut en gång per år och det efter säsongsavslutning på Härkeberga.


Övernattning på Långtora

Fältgruppsmedlem sover alltid gratis på Långtora, oavsett om personen är i tjänst eller inte. Syftet är att uppmuntra till ett miljötänkande och undvika onödig bilkörning. Uppge namn och kundnummer i SSFK:s ”övernattningsbok”. Numret ska mejlas/har mejlats ut till fältgruppen.

Linbrott

Anteckna på fältloggen om det blir linbrott och vilken lina det är.

Övrigt

Rutiner och övrigt som är bra att känna till finns i Drifthandboken.


2011-05-06/Styrelsen

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.