Konfigurera Yaesu-radio för Åre-repeater

yaesu-repeater-configNär vi är i Åre nyttjar vi ofta Åre-klubbens frekvens istället för 147.200 MHz som vi normalt använder hemma. Detta för att dom i Åre nyttjar en Repeater som förbättrar räckvidden avsevärt i deras bergsmiljö. Denna lilla lathund hjälper dig att konfigurera dom vanligaste Yaesu-modellerna.
Grunddata:
Mottagning: 146.7625 MHz
Sändning via Repeater: 150.7625 MHz
Öppningston: 67 Hz

Tillvägagångssätt:
1. Börja med att ratta in frekvensen: 146.7625 MHz (i VFO-mode, tryck VFO-knappen).
2. Gå sedan in i menyn [F/L] + [0 (SET)] och ställ in enligt punkt 3-6 nedan.
3. Menyval #3 (RPT): +RPT
4. Menyval #4 (SHIFT): 4.000
5. Menyval #25 (SQL TYP): TN ENC
6. Menyval #26 (TN SET): 67.0 Hz

Du kan nu med fördel spara inställningarna i ett minne så att du lätt kan växla mellan Åre och vår egen 147.200.

Avslutningsvis, när allt är konfigurerat ska displayen visa ett + och ett T samt frekvensen 146.7625. När du sänder ändras frekvensen till 150.7625. Repeatern går igång under några sekunder vilket gör att du efter att du sänt tar emot under några sekunder ytterligare innan repeaterna slår av.

Har du en annan radiotyp och vill dela med dig av hur man knappar på just den typen, kontakta mig gärna, så kan vi komplettera denna lathund.ICOM IC-V8

Ställ in mottagningsfrekvensen:
Gå till vfo mode, (tryck D.clr), slå in mottagningsfrekvensen 146.7625
Spara i kanalminne: Tryck A.FUNC följt av C.MR välj kanallnummer med upp- eller nedpil
Spara genom att trycka A.FUNC, håll sen ned C.MR i 1 sek så tre snabba pip hörs.

Ställ in repeaterns uppskift:
Tryck A.FUNC följt av 4.DUP, upprepa denna kombination tills "+" är valt (om det inte blir rätt direkt)

Ställ in öppningston:
Tryck A.FUNC följt av 1.TONE; en notsymbol ska då visas på displayen.
Tryck A.FUNC följt av 8.SET; tryck upp eller nedpil till "rt" visas i displayen. Vrid på volymknappen till 67.0 är inställt. Tryck #.ENT för att spara och lämna SET mode.

Ställ in frekvensoffset:
Tryck A.FUNC följt av 8.SET; tryck upp eller nedpil till "+-"; snurra på volymratten tills du ställt in 4.00MHz offestfrekvens Tryck #.ENT för att spara och lämna SET mode.

Det ska nu synas ett "+", ett nottecken samt mottagningsfrekvensen 146.7625 i fönstret. När du sänder ska frekvensen ändras till 150.7625 i fönstret.
Spara alltihop genom att trycka A.FUNC, håll sen ned C.MR i 1 sek så tre snabba pip hörs.
Klart(kanske)!

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.