Fenix fältradio VX-120

För radiosamband mellan startplatsen och vinschen på flygfältet har Fenix två s.k. 2-meters apparater (2 m FM Hand Held Transceiver). Fabrikatet är YAESU och modellen heter VX-120. En mycket robust radio, ser ganska simpel ut men när man läser manualen så har den väldigt många funktioner och bra prestanda.

 alt

Här på bilden är den radio (nr 1) som vinschföraren normalt använder. Skillnaden är att på radions fasta antennkontakt (SMA typ) är en adapter påskruvad så vi får en s.k. BNC-hona. På den ansluts koaxkabeln från vår externa vertikalantenn.
Tryck hårt med tumspetsen på foten av adaptern så den inte roterar när BNC sätts på/av.
Vi ska anskaffa en gummipinne med BNC-kontakt så vi inte behöver ta bort adaptern.
Om originalantennen (SMA-gummipinnen) ska anslutas så håll nedtill på den när den skruvas fast och dra åt den med lagom kraft. SMA kontakten är ganska klen till sin konstruktion och man ska inte ständigt skruva av/på antennen på dessa kontakter.

På vänstra sidan upptill finns tryckknappen för sändning (PTT), tryck först och tala sen. Vid sändning lyser en röd lysdiod på högra sidan ovanför skärmen. Sänd aldrig utan att en antenn för rätt frekvensområde är ansluten.
Dioden lyser grönt om mottagaren får in en signal eller om brusspärren är öppen.

Mitt på toppen ansluts sladden från högtalare/mikrofon (CMP460A). Den kan vara lite trög att få dit då den ska skruvas fast så anslutningen blir vattentät! Denna radio klarar faktiskt 30 min på max ca 1 m djup!

Ratten till höger består av två delar, den övre ratten är för volym och på/av (VOL/PWR). Den undre ratten (DIAL) är för inställning av alla menyval (53 st, låt nr 12 vara standard så vi lätt kan se batterispänningen), frekvenser, m.m. (Se manualen).

Här följer lite kort information om några ofta använda funktioner.

Laddning av batteripaketet ska göras enligt manualen, se sid. 9.
Men vi justerar laddningsförfarandet något då vi nu har köpt ett ”Bordsställ, CD-26” för laddningen av båda apparaterna. (Även om 12 V DC-uttaget nu är ok på båda.)

1.    Batteripaketet (FNB-83  7,2 DCV  1400 mAh   Ni-MH) ska sitta på radion.
2.    Radion ska vara avstängd.
3.    Stoppa in kontakten från NC-88C i bordsstället och anslut laddaren sedan till vägguttaget.
4.    Placera radion i ställe, tryck ned den till botten. Nu tänds röd lysdiod på bordsstället, radions diod lyser ej.
5.    Ladda i ca 10 timmar (använd en timer för påminnelselarm, t.ex. i din telefon).
OBS! Laddningstiden får aldrig överstiga 24 timmar! Då kan batteripaketet ta skada.

Fulladdat batteri visar ca 8,5-8,9 V vid mottagning, vid den nivån behövs ingen mer laddning. Nivån sjunker sen snabbt ett antal 10-dels volt, Ni-MH celler har även rätt hög självurladdning.

Kontroll av batterispänningen: Antenn måste vara ansluten och laddaren bortkopplad
Tryck på F-knappen sen LOW-LOCK-SET knappen så kommer du till SET läget, rotera DIAL-ratten till nr 12, DC VLT, tryck kort på F-knappen och spänningen visas nu konstant på skärmen.
Spänningen som visas är för mottagning, sänd nu i ca 10 s, mottagning 10 s. Upprepa två gånger. Nu ser du vad spänningen blir vid sändning, den är markant lägre än vid mottagning och skillnaden ökar vid dåligt batteri.
Om den understiger ca 6,4 V så kommer en liten batterisymbol fram på skärmen. Då måste den laddas för fortsatt användning. Man ska enligt manualen undvika att ladda batteriet innan denna batterisymbol syns.
Tryck igen på F-knappen och sen sändningsknappen för normalläget eller stäng av och på för normalt läge.

För anslutning till 12 V uttag på vinschen (bil) har vi nu en ny 12 V adapter, MW292.  Den har ställbar utspänning i flera lägen men vi har den i 12 V läget (kanske även 9 V funkar). I burken ligger de medföljande adapterluggarna. Vår plugg (typ ZI1) har dy = 4,0 mm och hålet = 1,7 mm. Märk med vit färg. Inga andra pluggtyper får användas!!!
Viktigt vid anslutningen är att med mjuk kraft föra in sladdpluggens hål rakt på radiostiftet. Inga sneda och hårda tryck, det lödda stiftet på radion är mycket klent gjort.
Denna adapter klarar även av hög strömbelastning så den kan vara ansluten vid sändning
(Vår gamla laddare E-DC-5B för 12 V är inte ok, reglerar inte utspänningen, dvs. används ej. Sparas som reservdel, jag kan behöva den för ett framtida projekt.)

Brusspärr: Under sändningsknappen sitter en till tryckknapp (MONI). Ett fast tryck på den öppnar brusspärren så man kan lyssna efter en svag signal som ”hackar” i brusspärren.
För att ställa in tröskelvärdet för brusnivån så tryck på F-knappen, sen MONI-knappen. Nu roterar du DIAL-ratten, nivån kan sättas mellan LVL 0 – 15. Vid noll så är brusspärren bortkopplad och radion ska brusa i mottagningen. När lämplig nivå valts så tryck på sändningsknappen så återgår radion till normalläge. 
Tänk på att ju högre tröskelnivå brusspärren står på desto starkare signal krävs för att öppna den.

Sändningseffekt: Det finns tre effektlägen, HIGH 5 W, MID 2 W, LOW 0,5 W. Önskad effekt väljs lätt genom att trycka på LOW-LOCK-SET, nu ser du direkt vald effekt, den ändras med en vridning på DIAL-ratten.
Förbindelse bör normalt gå mellan vinsch (som då ska ha stora antennen) – start på MID 2 W läget.
Om dålig hörbarhet så höj effekten till HIGH på den sidan som skapar låg nivå men då tar även batteriet slut snabbare.
Man ser även uteffekten på den svarta liggande stapeln, längden är då; lång – mellan – kort.
LOW läge kan användas när man är nära varandra eller vid dålig batterispänning.

Om sändning sker på 137,100 MHz och originalantennen används så använd max MID 2 W läget då den antennen inte är avstämd för den frekvensen. HIGH 5 W endast på antenn för rätt frekvens.

På skärmen står ordet SAVE, fast eller blinkande. Det är en funktion för att spara på batteriet i mottagarläge. Receive Battery Saver (nr 37 för inställning), gör att mottagaren ”sover”/”lyssnar” med inställd intervall (nu 200 ms). Om något uppfattas så går den till normalt mottagarläge. (Finns även en SAVE variant för sändning men den är avslagen).

LOCK: Låsa knapparna/rattar går på flera sätt. Om det syns ett litet ”hänglås” på skärmen så är någon LOCK funktion aktiverad. För att sätta på/av låsfunktionen så tryck på LOW-LOCK-SET-knappen i en sekund.

Radio nr 1 ska vara på vinschen då den har BNC kontakt för anslutning av yttre antenn. Det är bra om båda apparaterna har samma inställningar, frekvenser, m.m.

Det normal frekvensområdet för en s.k. 2-meters radio är i vår del av världen 144-146 MHz. Ett frekvensområde som är tilldelat för amatörradiotrafik, dvs. sänd aldrig på det området om du inte har en amatörradiolicens.

Mottagaren (RX) på VX-120 kan från början lyssna på 137-174 MHz och för att även sända (TX) där så är våra radioapparater ”öppnade” för utökat sändningsområde. Vi kan bara lyssna och sända med FM (frekvensmodulerad) signal.

137,100 MHz är den officiella frekvensen som klubbarna kan ansöka om tillstånd för hos PTS. Den är avsedd för samband på marken mellan starten och vinsch. Det har visat sig att den var/är kraftigt störd av satellittrafik och därför har Fenix valt att använda en annan frekvens, 147,200 MHz.

(Rent tekniskt optimalt så skulle vi ha tre godkända frekvenser mellan 146-148 MHz för flygsportsverksamhet. Då fungerar våra apparater och antenner bäst radiotekniskt. Vi kan då ha samband med hög säkerhet mellan våra olika funktioner.)

Oavsett vilken frekvens vi använder så ha god trafikdisciplin, dvs. ingen onödig sändning och man följer ett vedertaget sätt att uttrycka sig på.

Apparaterna ska normalt var inställda för vårt behov men om det ska ändras något så är det nog nödvändigt att ha manualen till hands om du inte har en egen VX-120 och kan den bra.

Radio_Handapparat_VX-120_Manual.pdf

Lennart Karlsson //LEK
Version 2012-12-30

För radiosamband mellan startplatsen och vinschen på flygfältet har Fenix två s.k. 2-meters apparater (2 m FM Hand Held Transceiver). Fabrikatet är YAESU och modellen heter VX-120. En mycket robust radio, ser ganska simpel ut men när man läser manualen så har den väldigt många funktioner och bra prestanda.
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.