Fenix flygradio IC-A6E

Fenix har för sin verksamhet ett antal bärbara radioapparater, bl.a. en s.k. flygradio. Vet du hur den fungerar och vilka frekvenser vi använder? Detta är ett måste för alla vinschförare att känna till men gott för allmänbildningen för det stora flertalet.

091019LK_13b640_Fenix_Flygradio_IC-A6E_allt

Flygradio, fabrikat ICOM och modellen heter IC-A6E.

Här är den inställd på Barkarbys klubbfrekvens 123,550 MHz.

På högra sidan upptill ansluts en extra s.k. högtalare/mikrofon, typ HM-112. Vinschföraren har normalt den ansluten på detta sätt.

Nedtill på höger sida ansluts laddaren BC-110DR.
Laddning av batteripaketet måste göras enligt manualen.

  1. Batteriet (BP-210N__7,2V__1650 mAh__N-MH) ska sitta på radion.
  2. Radion måste vara avstängd.
  3. Stoppa in kontakten i radion och sätt sedan in laddaren BC-110DR i vägguttaget.
  4. Ladda i ca 8 timmar, lite beroende på kvarvarande kapacitet.

OBS! Laddningstiden får aldrig överstiga 12 timmar! Då kan batteriepaketet bli skadat.

Vi har också en 12 V laddare (modell CP-20) som kan anslutas till ett cigarettändaruttag med 11-24 VDC

För att starta radion så tryck under två sekunder på PWR (Power) knappen. Gäller även vid avstängning. Sänd aldrig utan att en antenn är ansluten. Denna radio har en egen antenn avsedd för flygradiobandet.

091019LK_12b545_Fenix_Flygradio_IC-A6E_knapp

Upptill finns två rattar, den vänstra, VOL, är volymkontrollen.

Den högra är för frekvensinställning och även för inställning av nivån för brusspärren och BEEP ljudet (knapptryckljud).

För brusspärrsnivån så tryck på knappen SQL (Squelch) och rotera ratten. Går att ändra från 0 till högsta värde 24, när en signal kommer igenom så står det RX på skärmen. Tänk på att ju högre nivå brusspärren står på desto starkare signal krävs för att öppna den.

BEEP ljudets nivå ändrar man genom att först trycka på Blå F knapp (Function) sen på nr 8 BEEP och därefter vrid på ratten, 0 är av och 9 max.

Ofta så låser vi knapparna på våra apparater och så även på denna. För att låsa/öppna så tryck på Blå F och sen nr 7 Nyckelsymbol. På skärmen syns en nyckel i övre högra hörnet om låset är på.

Genom att trycka på knappen ANL (Automatic Noise Limiter) så kopplas en störningsbegränsare in som ska dämpa störningar från motorer. Vinschen ger ifrån sig en hel del störningar som går in i apparaterna.

Frekvensområdet för denna flygradio är 118,000 – 136,975 MHz och flyget använder fortfarande amplitudmodulering, AM. Det gör att störningar från t.ex. motorer kan störa mycket då dessa också är av AM karaktär.

På dessa frekvenser (och andra) gäller trafikdisciplin, dvs. ingen onödig sändning och man följer ett vedertaget sätt att uttrycka sig på. Det är fler än du tror som lyssnar på våra frekvenser :-)

 

Några frekvenser:

123,525         Långtora klubbfrekvens, ESVL, (070-668 50 11) 

123,550         Barkarby klubbfrekvens, ESKB (inaktivt nu)

122,450         Bromma Information ESSB, (Väderstatus mm, nytt varje halvtimme)

119,000         Arlanda Information, ESSA, som ovan.

Är man intresserad så finns det information på nätet om lämpliga frekvenser att lyssna på.

För mer information om hur frekvenser m.m. ställs in så hänvisas du till manualen för IC-A6E. Här kan du ladda ner den om du behöver ställa in radion på nytt.

Radio_Flyg_IC-A6E-manual.pdf

Denna informationen är bara en kortversion och där hur du laddar batteripaket är viktigast att känna till.

Lennart Karlsson //LEK
Version 2022-03-21

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.