Drifthandbok

Ny Drifthandbok. Drifthandboken är Fenix viktigaste styrdokument. I Drifthandboken beskrivs de viktigaste processerna i vår verksamhet. Alla funktionärer ska vara väl bekanta med dess innehåll. Den nya versionen har nummer 6 och utkom i maj 2020.

Fenix var den första skärmflygklubb i Sverige som samlade alla sina viktigaste styrdokument i en drifthandbok. Det här gjorde vi efter att kraven på dokumentation av verksamheten ökade från Transportstyrelsen (dåvarande Luftfartsstyrelsen) runt 2006. Kraven gäller egentligen skärmflygskolor och organisationer på förbundsnivå. Alla företag som bedriver flygverksamhet ska ha en drifthandbok och ett antal särskilt ansvariga tjänstemän/funktionärer.

Man kan tycka vad man vill om myndigheternas administrativa krav på föreningslivet (liknande krav finns inte på ridskolor eller snowboardklubbar) men eftersom vi har både utbildning och fortbildning i klubben och har höga ambitioner för kvaliteten på vår flygverksamhet, tyckte vi det var lika bra att gå hela vägen och skapa en drifthandbok. Där finns också bra instruktioner för funktionärer att få verksamheten att flyta smidigt.

Den nya versionen innehåller en mängd uppdateringar som återspeglar förändringar i vår verksamhet. Nytt är att den är utformad som elektroniskt dokument och anpassad för läsning även i en mindre telefon med hyperlänkar för smidig navigering i dokumentet. Ladda alltså ned den och ha den alltid tillgänglig.

Ladda ned drifthandboken som pdf-dokument här.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.