Köstolpen/Nypan

Lite info om hur "kösystemet" fungerar och vad du ska göra och vad fältteamet gör.
Detta är för att verksamheten ska flyta enkelt och säkert vid starten.

Du ska ha en egen klädnypa enligt modellen nedan på sidan.
Tänk på att nypan fyller en viktig funktion för fältverksamheten.

De två första piloterna (1+2) i kön SKA vara helt klara innan moppen kommer åter med linorna.

Nästa pilotpar (3+4) ska vara förbereda på att snabbt kunna göra sig klara.


Den yttre högra remmen är avsedd för den aktiva kön. Den inre = jag finns på fältet.
Piloten sätter SJÄLV sin nypa sist i kön om han vill flyga. Dvs. nedifrån räknat.


Efter pilotens start så flyttar fältgruppen hans nypa till den inre remmen.

Fälttips: När du nu flyttar nypan så gör du markeringen för flyget på loggbladet.
Moppen åker iväg till vinschen när piloten på lina 1 börjat lyfta. Gör sig klar där för snabb retur.

När piloten landat och vill flyga igen så flyttar han själv sin nypa åter till sista plats på köremmen.

Om någon i dagens aktiva fältgrupp vill flyga så får den piloten ta
plats från könummer 3 och högre. Piloterna 1+2 gör alltid sina flyg först.

Om en köande pilot blir nr 1 och vill vänta med sin start så införs en ”Väntetopp
högst upp på köremmen. Den nya delen avskiljes med särskild klädnypa.
När sen väntepiloten vill flyga så får han köa in som nr 3 eller högre.
För båda fallen ovan så gäller det att informera startledaren när flygning ska ske.

Tandem: Alla tandempiloter köar som normalt med sin personliga nypa.
För s.k. prova-på-flygning med tandem så utgår en särskild avgift för vinschningen.

Gästpilot: Det finns några nypor som är märkta med "GÄST + nr".
Gästpiloten ska notera nypans nr efter sin licensgrad på loggbladet. T.ex. P2/Gäst 4.

Ev. distanspiloter informerar fältgruppen om sina flygplaner.
Tänk på att du själv planerat/ordnat för din ev. hämtning innan flyget.

I händelse av t.ex. linbrott eller annat problem som uppstått så hjälp gärna
fältgruppen att lösa det så verksamheten löper på så fort som möjligt igen.
Drabbad pilot får göra omstart på valfri köplats efter samråd med startledaren.

Ta med dig din egen nypa när du går hem för dagen, lägg den i din skärmsäck.
(Vi har gamla nypor så det räcker och blir över.)

Varje ny flygdag börjar med att inga nypor finns på höger sida.
Alla närvarande piloter måste själva sätta fast sin egen nypa.

Exempel på "namnsidan", det är detta vi vill se när den sitter i den aktiva kön.


OBS hur ni ska skriva er licensklass och för- och efternamn så "klämriktning" blir rätt.


Texta tydligt. (Ta tid på dig när du gör din nypa.)


Använd hela baksidan för ditt mobilnummer.

Vid ändring av licensklass, nytt telefonnummer. Gör en ny nypa.
Kulspetspenna funkar utmärkt på tränypor. Använd ej någon GROV tuschpenna.

Fältgrupperna tackar DIG som hjälper till och underlättar vårt arbete på fältet.

=================================================================

Fältgruppsinfo:   Extra vindvimpel på köstolpen.

101107LEK_33_ny_vimpelx3

Som ett enkelt hjälpmedel för att ha kontroll på vindriktning och styrka så finns nu ett glasfiber spö
som ska stoppas i ett hål på toppen av köstolpen. OBS, den ersätter ej stora vindstruten.
Vid transport ska den sättas fast på stolpens nederdel, se bilden.
Bakom gula spännbandet ska även lilla slägan sitta, den används för att slå ned fästet i hård mark.

Rev. 2010-11-17.
För förslag till ändringar så hör gärna av dig till mig (Lennart K //LEK).

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.