Köstolpen/Nypan

 
Informationen här ska ses som ett ett stöd för dig som pilot och för fältteamen. Det är bra om vi har några praktiska riktlinjer som vi gemensamt kan följa så mycket som möjligt. Dock kan det ske ändringar beroende på olika omständigheter (ex. väder, pilotantal, skolning, etc.)
För en heltäckande information om Fenix verksamhet ladda ner ”Drifthandboken” som en pdf-fil.

- När du som pilot kommer till vårt vinschfält och vill flyga så har vi sedan många år ett kösystem där varje pilot ska ha sin egen könypa avsett som ett eget pilot-id. Köp gärna en förpackning tränypor i butiken och gör din egen (eller flera) hemma i god tid. Den ska se ut som på bilden så namnet på könypan är läsbart när den sitter på remmen. För- och efternamn samt mobilnummer. Även licensgrad. Detta för att underlätta för vårt arbete vid starten och även för din säkerhet om vi behöver ringa dig vid ev. utelandning. Vid nytt tfn-nr eller licensgrad så gör en ny nypa.

 

Exempel på "namnsidan", det är detta fältteamet vill se när den sitter i den aktiva kön

OBS hur ni ska skriva er licensklass och för- och efternamn så "klämriktning" blir rätt.

Texta tydligt.  Kulspetspenna fungerar bra.           Är du Student så skriv ett stort S

Använd hela baksidan för ditt mobilnummer. Tips: Sätt lite färg på nypan så din egen blir lättare att hitta.

 

På vårt loggblad ska du skriva in dig innan du får flyga. Fältteamet hjälper dig som är ny hur det ska utföras. Här är ett exempel på hur det kan se ut.
Skriv tydligt hela namnet. - Medlem JA/NEJ. - Är du med i ett fältteam så skriv bara ditt Team-nr (ex T2). -

Licensgrad: Student S/P1/P2. Gäst startar med G-nr + namn. Alla övriga noteringar görs endast av fältteamet.

All flyttning av könyporna görs endast av fältteamet! Detta så vi kan hålla koll på våra markeringar av piloternas flyg här på loggbladet.

Så här kan det se ut på köstolpen, vi har en på varje fält som har samma uppbyggnad.

De två första piloterna (1+2) i kön SKA vara helt klara innan moppen kommer åter med linorna.
Pilot 1 ska stå i startställning med ”releasen” i handen så att vi snabbt kan koppla in piloten.
Nästa pilotpar (3+4) ska vara väl förbereda på att snabbt kunna göra sig klara.

Den yttre högra remmen är avsedd för den aktiva kön. Den inre = jag finns på fältet.
Piloten sätter SJÄLV sin nypa sist i kön om han vill flyga. Dvs. nedifrån räknat.

Efter pilotens start så flyttar fältgruppen hans nypa till den inre remmen.
Fälttips: När du nu flyttar nypan så gör du streckmarkeringen för flyget på loggbladet.
Moppen åker (om möjligt) iväg till vinschen när piloten på lina 1 börjat lyfta. Ställer moppen i körriktningen med lina 1 fastsatt. När lina 2 kommer ned, sätt fast och kör till starten.

När piloten landat och vill flyga igen så flyttar han själv sin nypa åter till sista plats på köremmen.

Om någon i dagens aktiva fältgrupp vill flyga så får den piloten ta plats från könummer 3 och högre. Piloterna 1+2 gör alltid sina flyg först.

Om en köande pilot blir nr 1 och vill vänta med sin start så sätts hans könypa högst upp men i omvänd klämriktning. Kan vara en XC-pilot som vill vänta på bättre termik eller en elev som får avvakta lugnare väder, m.m. Om flera vill vänta så sätts nästa könypa under den övre. Det bildas då en egen väntekö. När sen en väntepilot vill flyga så får han köa in som nr 3 eller högre.
För båda fallen ovan så gäller det att informera startledaren när flygning ska ske.

Tandem: Alla tandempiloter köar som normalt med sin personliga nypa.

Gästpilot: Det finns några nypor som är märkta med "GÄST + nr". Gästpiloten ska notera nypans nr framför sitt namn på loggbladet . Ex.  G3 Kalle Flygare

XC-piloter, informera gärna fältgruppen om era flygplaner.
Tänk på att du själv planerat/ordnat för din ev. hämtning innan flyget.

I händelse av t.ex. linbrott eller annat problem som uppstått så hjälp gärna fältgruppen att lösa det så verksamheten löper på så fort som möjligt igen. Drabbad pilot får göra omstart på valfri köplats efter samråd med startledaren.

Flugit klart? Betalning för flyg sker via Swish, nummer och namn finns upptill på loggbladet.
Se till att du blir markerad för din betalning på loggbladet.

När du packar ihop och lämnar fältet så ta med dig din könypa. Lägg den i skärmsäcken (har du flera så gör en nypa till varje säck). Vi har gamla nypor så det räcker och blir över. Gör en sista koll så inget är kvarglömt

Övrigt: Vid köstolpen har vi vår fältväska som innehåller lite blandade saker. Första hjälpen förpackning, pärm med div info, linlagningsverktyg, m.m. Fältteamen säger till när t.ex fler loggblad eller annat behövs. Vid köp av bensin eller annat till verksamheten, ta alltid ett kvitto på köpet för redovisningen.