Nyheter

Visa vem du är med Fenix-BUFFEN

Fenix-BUFF:en finns att köpa på en flygpub eller ett flygfält nära dig. Pris 150 kr.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Svenska Distansligan 2008

Är du minst Pilot 2 och vill satsa på distansflygningen i år? Då ska du anmäla dig till Svenska Distansligan. För 17:e året i rad anordnar Västra Skärmflygklubben (VSK) Svenska Distansligan, som kort och gott kallas SDL.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Nu bygger vi en skärmflygbacke

Hans och Ulrika på exploateringskontoretI februari har de allra sista bitarna fallit på plats för att Fenix ska kunna bygga om Granholmstoppen till en bättre backe för glidflyg och hang. 4 februari träffade vi Stockholms fritidsförvaltning, 14 februari exploateringskontoret, och några dagar senare sändes ansökan in till Idrottslyftet. Om ansökan beviljas kommer spaden att kunna sättas i marken redan i år.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Sandudden snart en sydbacke på Ekerö

Tandemkurs i SanduddenVi har under flera år bevakat möjligheten att åter kunna flyga regelbundet i Träkvista, på vad som nu heter Sandudden. 30 januari träffade vi Ekerö kommun, och nu är det bara NCC:s byggarbetsplatsstaket som står mellan oss och en skärmflygbacke i sydsydostlig riktning.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Ozone Chabre Open 2008

chabreopen08Flera Fenixpiloter kommer att resa till Frankrike i juni och delta i den tävling som Ozone ordnar i Larange.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Licensförnyelse 2008

Klart att lösa licens för 2008. Alla avgifter är oförändrade. Det innebär till exempel att för ett vanligt alternativ, singelpilot med MEDI-försäkring, kostar det totalt 1830 kr inklusive medlemsavgiften i Fenix. Du kan redan nu betala avgifterna till klubbens plusgirokonto. Tänk på att licensen bara gäller till årsskiftet. Viktigast i år: Förbundet har sjösatt nya e-kansliet (hurra!) där du ska logga din flygtid och där all förnyelsehantering kommer att ske. Det är viktigt att du loggar din flygtid, INNAN DESS KAN VI INTE BESTÄLLA DIN LICENS. Logga därför flygtiden redan nu – det går att korrigera senare om du flyger mer i december. Vi kommer inom kort att sända ut brevet nedan med vanlig papperspost också (UTAN att sitta och slicka, vi kör en 2000-talslösning på postfrågan).
Läs brev om förnyelsen >> Hämta Fenix förnyelseblanett >> Logga flygtid >> Skriv en kommentar (0 Kommentar)