Just nu pågår förberedelserna för Fenix årsmöte onsdag 25:e November. Det blir inget festligt samkväm anordnat i år på grund av corona-situationen. Det får vi alla hantera själva hemma denna gång. Boka in dagen i din kalender. 

Årsmötet äger rum på distans med hjälp av Zoom. Mötet börjar kl 18.
Instruktioner för hur mötet genomförs kommer läggas upp här och kommer att tillsammans med en länk till mötet skickas ut till medlemmar.

Vi hoppas på förhoppningsvis effektiva årsmötesförhandlingar trots nytt format.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i dokumentarkivet  länk (kräver att man är inloggad).
EDIT: Rättelse i balans och resultatrapport upplagt 2020-11-13 (Avskrivning på 2000:- saknades tidigare)

(Förslag till nya stadgar kommer presenteras som information, men de är inte uppe för beslut på detta möte.)

Välkomna!

/Staffan för styrelsen

 

EDIT2: Å här kommer instruktionerna (klippt från utskicket till medlemmar - är du medlem och saknar utskick kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.):

Använd för- och efternamn som identitet så vi vet vilka som ansluter. Detta kan man ändra efter anslutning i deltagarlistan. Man kan också lägga upp en bild om man inte vill synas i direkt video eller saknar kamera i anslutande enhet.

I deltagarlistan finns en enkel funktion för omröstning genom handuppräckning. Vi kommer att gå igenom denna när mötet börjar. Slutna omröstningar kommer ej att kunna genomföras. Då måste frågan bordläggas. Mötet ser dock ut att kunna bli okomplicerat:

 

  • Revisorerna har godkänt bokslutet och rekommenderar ansvarsfrihet.
  • Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
  • Valberedningen har ett färdigt förslag till ny styrelse.

Zoom-mötet öppnar kl 18, och själva årsmötet kl 18:30. Under en halvtimme är det alltså mingel nå ni kan prata och visa bilder och utforska appen. Tänk på att enbart ha din mikrofon på när du vill säga något. En bra funktion som finns i desktop-apparna är att mikrofonen slås på temporärt om man håller mellanslag nedtryckt. Så glömmer man den inte på.

Förslag till föredragningslista:

1. Öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet

 

2. Mötets behöriga utlysning

 

3. Val av mötesordförande

 

4. Val av mötessekreterare

 

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

 

6. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (bokslut)

 

7. Genomgång av revisionsberättelse

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. Beslut om resultatdisposition.

 

10. Propositioner och motioner

 

11. Fastställande av kommande verksamhetsplan

 

12. Fastställande av medlemsavgift

 

13. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 

 

   • ordförande

 

   • vice ordförande 

 

   • kassör

 

   • fyra ledamöter

 

14. Val av firmatecknare

 

15. Övriga personval

 

   • en revisor och en revisorssuppleant

 

   • två ledamöter i valberedningen av vilka en utses till ordförande

 

16. Utmärkelser och avtackningar

 

17. Avslutning

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.