Vinschköer med utbildning och tandem

Inledning

Jag har blivigt ombedd att ta en titt på hur vinschköerna fungerar ihop med utbildning och tandem. Det har vart en del otydligheter hur detta skall fungera och detta kan leda till onödig friktion och missnöje. Mitt jobb är helt enkelt att se till att vi har ett system som vi alla kan vara överrens om som är balanserat för alla.

Varför skall vi bry oss om utbildning? Jo, för att ha vinschverksamhet så krävs det funktionärer. För att ha funktionärer så krävs det klubbmedlemmar. För att få klubbmedlemmar måste vi vara en attraktiv klubb för nya medlemmar. För att vi ha en attraktiv klubb för nya medlemmar så krävs det att nya medlemmar kommer in i våran verksamhet som består till större delen av vinschning. Därför skall vi bry oss om utbildning!

Hur det ser ut idag

Jag tittade igenom våran Drifthandbok för att se hur våran vinschkö skall hanteras. Jag hittade tre strycken avsnitt som hanter ämnet. Så här ser dom ut i dagsläget.

Startkö

Om mer än tre-fyra piloter flyger bör en organiserad kö användas. Vi använder "klädnypekö". Klädnypeställningen tas till starten vid dagens början. Ständigt ska minst tre-fyra piloter vara startklara, för att undvika uppehåll om någon pilot måste kliva åt sidan.

Funktionärsflyg

Glöm inte bort att flyga. Fältteamet går före kön i rimlig omfattning.

Utbildning - Ledning

Styrelsen fattar alla beslut som reglerar utbildningsverksamheten i klubben. Instruktör har det övergripande ansvaret för elev. Vi välkomnar alla instruktörer som vill använda Fenix som "entreprenör" så länge det sker i en omfattning som fungerar. Inga särskilda köer för utbildning, utan eleverna står i kö och betalar vinschdragen som alla andra.

Nya förslaget

Detta är ett förslag som jag tagit fram som jag tycker är rättvist och återspeglar i stora drag hur det praktiskt fungerar på fälten i dagsläget. Jag har konsoliderat det som hanterar startkön till just den punkten, tagit bort funktionärsflygs-punkten och kapat lite ifrån utbildnings-punkten.

Startkö

Om mer än tre-fyra piloter flyger bör en organiserad kö användas. Vi använder "klädnypekö". Klädnypeställningen tas till starten vid dagens början. Ständigt ska minst tre-fyra piloter vara startklara, för att undvika uppehåll om någon pilot måste kliva åt sidan. Alla pilotar startar i tur och ordning.

Ifall piloten av någon anledning inte kan/får starta (t.ex. utrustningsproblem, dåliga förhållanden för elev o.s.v.) skall piloten kliva åt sidan och hamnar i en väntekö. Piloten hoppar in som tidigast på plats tre när denne är redo igen.

Elever under utbildning som skall flyga tandemflyg köar med sina egna nypor. Observera att när elever är "groundade" p.g.a. förhållanden så skall inte utbildningstandemflyg heller utföras.

Tandempilot som skall flyga med en vanlig passagerare eller upplevelseflyg köar piloten med sin egen nypa.

Tjänstgörande funktionärer för dagen går före i kön i rimlig omfattning.

Utbildning - Ledning

Styrelsen fattar alla beslut som reglerar utbildningsverksamheten i klubben. Instruktör har det övergripande ansvaret för elev. Vi välkomnar alla instruktörer som vill använda Fenix som "entreprenör" så länge det sker i en omfattning som fungerar.

Vad tycker du?

Detta är det förslaget som är uppe på tavlan. Jag tar gärna feedback och frågor kring detta. Är det bra? Är det dåligt? Vad tycker du borde ändras? Skriv en kommentar på denna artikel eller kom på flygpubben den 3 Maj, prata med mig och alla andra piloter.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.