Fenix snart "klimatneutral" idrottsförening

Plan VivoSkärmflygning är per definition en miljö- och klimatsmart idrott. Men vi vill gå ett steg längre, och har klimatinventerat klubbens verksamhet och därefter vidtagit en rad åtgärder. En av dem är att klimatkompensera den klimatpåverkan vi inte snabbt kan förändra.

Det har länge funnits en ambition i Fenix att certifiera oss som "Grön förening" enligt ett regelverk som Riksidrottsförbundet (RF) har skapat. Där ingår allt från att ta hand om pantburkar till att reducera resor och el i träningslokaler. Det finns ännu så länge bara en RF-miljöcertifierad flygklubb i landet, och det är en Smålands Fallskärmsklubb. Barkarby Flygklubb var certifierad enligt en certifiering som Järfälla Kommun skapat.

Vi har ganska goda förutsättningar med tanke på att vi använder sol och vind som huvudsaklig drivkälla för vår verksamhet. Men det går åt en skvätt bränsle om man blir uppvinschad. Och resorna är precis som för andra mänskliga aktiviteter en orsak till miljö- och klimatpåverkan.

Fenix styrelse har inventerat klubbens klimatpåverkan. Det blir ganska runda siffror som till stor del bygger på uppskattningar, men vi har defenitivt ordning på nollorna.Slutsatsen är att klimatpåverkan nästan uteslutande beror på förbrukningen av drivmedel, dels i vinschar och dels för transporter och resor.

Vid de senaste styrelsemötena har frågan diskuterats. Ambitionen är att dels minska förbrukningen av drivmedel i samband med klubbens aktiviteter, bland annat genom samåkning och färd med lokaltrafik, och genom att uppmuntra till övernattning vid vårt sommarfält. Alla funktionärer kommer att kunna övernatta gratis. Men det finns fortfarande klimatpåverkan vi inte kan trolla bort över en natt, och den har styrelsen beslutat kompensera.

Vi gjorde en modell med tre alternativ.

  • Alternativ 1 innebär att klubben endast kan ansvara för den klimatpåverkan som driften av vinscharna orsakar.
  • Alternativ 2 innebär att klubben ansvarar för förbrukning av drivmedel i vinschar och av klubbens funktionärer vid transporter och resor "i tjänst".
  • Alternativ 3 innebär att klubben ansvarar för förbrukning av drivmedel i vinschar och av alla klubbens medlemmar i samband med transporter och resor till klubbens flygaktiviteter.

Vid styrelsebeslut 22 oktober 2010 beslöts välja det ambitiösaste alternativet 3. Det innebär att vi klimatkompenserar för 40 ton koldioxid för verksamhetsåret. Då ingår klubbens alla resor.

Klimatkompensation är en knepig grej, men vi har satt oss in i hur det fungerar och valt  ett svenskt initiativ som heter ZeroMission. Där finns ett alternativ att klimatkompensera med trädplantering enligt en certifiering hos "Plan Vivo" med certifieringtypen VER. Plan Vivo samarbetar med Universitetet i Edinburgh. Vi har valt trädplantering i Mexiko. Alla träd som planteras enligt ZeroMission rapporteras till FN-organet UNEP:s projekt "The Billion Tree Campaign" som överträffade sitt första mål att plantera 7 miljarder träd till utgången av 2009 med 400 miljoner träd.

Det här känns som en bra grej. Nästa steg blir att ansöka hos RF om att bli Grön förening nivå guld.

Det ska tilläggas att det finns de som av olika skäl avråder från uttrycket "klimatneutral". Vi använder det därför med citattecken. Helt klimatneutral kan man inte bli förrän man slutar andas in syre och ut koldioxid, och slutar fisa, typ. Men vi vill ändå markera att vår sport med ganska små ansträngningar kan bli nästan så "ett med naturen" som vi ibland inbillar oss att den är.

För den som vill läsa mer om klimatkompensation så rekommenderas Klimathandboken från Tricorona.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.