Styrelsen beslutade i veckan om ett ersättningssystem till fältgruppen för resor till och från Härkeberga. I korthet innebär beslutet att ersättning för max två bilar per tjänstgöringsdag utgår med 200 kronor per bil. Alltså max 800 kronor per helg och fördelningen får göras upp inom teamet. Notera namn på baksidan av fältloggen så betalar kassören ut ersättningen en gång per år. Hela fältgruppen kan också övernatta gratis på Långtora, oavsett om det är tjänstgöringshelg eller inte.

Årsmötet är flyttat till klockan 17 den 20 november. Nya medlemmar kommer att inbjudas till ett välkomstmöte klockan 16. Årsmötet kommer som tidigare att vara i samlingslokalen i gatunivå på Maria Bangata 13. Några medlemmar kommer att premieras för "lång och trogen tjänst", inte med guldklocka men med något mycket tjusigt. Det kommer att finnas soppa och öl och efter mötet så tar vi en till öl på Rival på Mariatorget.

Kontakta valberedningen, Mats Danielsson och Mattias Joelsson, om du har idéer om hur du vill att den nya styrelsen ska se ut. Det kommer att behövas minst två nya ledamöter.

Fenix kommer att besluta om att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som klubbens aktiviteter ger upphov till. Mer om detaljerna efter nästa styrelsemöte.

Hela protokollet finns att läsa här

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.