Fenix årsmöte 2009

Onsdagen den 18 november var det åter igen dags för årsmöte i klubben. De stora frågorna inför kvällen var, har styrelsen gjort sitt jobb, har kassören skött sitt uppdrag, har vi någon klubbmästare och vilka är Fenix fantastiska flygaräss?

Kvällen inleddes som sig bör med en kall öl och lite mingel. Eftersom ryssen intagit staden med efterföljande kaos så minglade vi rätt länge. Årsmötesförhandlingarna tog vid och efter att mötet klubbat verksamhetsberättelse, förvaltingsberättelse och revisionsberättelse så gavs styrelsen ansvarsfrihet, vi kunde pusta ut och ge oss på att välja ny styrelse. Återigen hade de flesta styrelsemedlemmar ställt upp för omval, så valberedningen hade ett hyfsat ok arbete, som dom skötte med den äran. Så här blev resultatet:

Omval: Ordförande Björn Hårdstedt, vice ordförande Jill Salander, kassör Hans Eklund, ledamöter Stefan Fagerholm,  Nina Plöen och Hans Åberg samt revisor Bertil Lundblad

Nyval: Ledamot Pierre Drackner, revisorsuppleant Håkan Lindkvist, valberedning Mats Danielsson och Mattias Joëlson

Vår finansminister höll en målande presentation av det finansiella läget, som ju är mycket gott, och styrelsens beslut att låta alla fältteamsmedlemmar flyga gratis under kommande verksamhetsår mottogs med glädje.

När alla val och planpunkter var avklarade kom vi till den sista men inte minsta punkten på dagordnignen, avtackningar.

Olof Eriksson lämnar styrelsen till förmån för dotterns fotbollsklubb, vi tackar Olof för all tid han lagt ner på styrelsearbetet och önskar dottern Tove lycka till med fotbollen och pappas stöd där!

Övriga avtackningar och premieringar får ni ta del av genom att titta på presentationen av Fenix fantastiska flygaräss.

Fenix_fantastiska_flygaress_2009.pdf

2009-08-09_Tor_Jansson.kml

2009-07-04_Mats_Danielsson.kml

Årsmötesprotokollet finns att läsa under arkivmenyn. Nu ser vi alla fram emot ett nytt verksamhetsår med entusiasm och nyfikenhet!

Styrelsen gm Nina

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.