Din kratta behövs på G-toppen

Som ni vet har ett stort byggnadsprojekt genomförts på Granholmstoppen, eller "Tenstamassivet" som kullen mellan Tensta och Akalla ibland kallas. Fenix sökte och fick ett stort statligt anslag via "Idrottslyftet", ett bidragsprojekt som administreras av Riksidrottsförbundet. Ytterst var det Stockholms Idrottsförbund som gjorde det möjligt, men många personer har medverkat. Totalt, med de pengar Stockholms Stad skjutit till (ja, det finns skärmflygvänliga kommuner i vår region) har arbetet förbrukat runt 400 tusen kronor.

Målet med arbetet var att jämna till backens sluttningar, få bort de skarpa terrasserna och skapa en jämn och fin luftström uppför backen vid nordliga vindriktningar. Det arbetet gjordes i höstas med enorma grävskopor. Även om vi inte lyckades genomföra hela planen precis som vi tänkt, så är förändringen enorm. Backens profil har blivit mycket bättre. Framför allt på nord- och nordost-sidan är det en helt annan backe, och vi ser fram emot att även kunna hanga riktigt skönt här framöver. Ett annat stort plus är att backen nu blir mycket bättre och säkrare för hängflygskolning.

De stora arbetena är avslutade, och nu återstår finliret: att jämna till de ytor som bearbetats, främst där vi startar och landar i backens övre del, nedanför de gräsytor längst upp som lämnades orörda (men där det finns hjulspår och andra skador som kan jämnas till). Därefter ska det sprutas på en lösning med gräsfrö som kommer att gro snabbt.

Efter långt övervägande, så har vi kommit fram till att det bästa är om vi gör det här arbetet själva. Att på nytt ta upp maskiner som bökar runt, kanske bara ställer till det.

Därför kallar vi till arbetsdagar i nästa vecka (veckan efter Kristi Himmelfärd). Vi börjar på tisdag 26 maj, och ska försöka ha "arbetsledare" på plats vid 17-tiden. Torsdag 28 maj är också inplanerad, vi får se om den behövs, det beror på hur många som kommer på tisdagen. Om helgen i den veckan inte bjuder på flygväder så har vi de dagarna i reserv också.

GRÄSSÅDD ÄR BESTÄLLD till veckan därefter, så vi har en deadline.

Det som ska göras, är att snygga till ytorna, slå sönder jordkokor, fylla i hål som man kan snava i, avlägsna vassa stenar, ja helt enkelt: Vi har vår möjlighet att få precis de startytor vi vill ha. Dessutom ska vi passa på att röja vegetation. En hel del ris och buskar, främst på nordvästsidan, ska väck. Lämpliga redskap: Krattor (hårda gruskrattor, inte räfsor) riktiga grävspadar, trädgårdssaxar av grövre modell, spett, arbetshandskar, grova oömma kläder och skor. Låna redskap av grannar, föräldrar om ni inte har själva. Vi kommer att ta med några, men de kommer inte att räcka till alla. Mer info om detaljerna kommer.

Vi i Fenix har dragit ett tungt lass när det gäller att rådda bygget, och det vore jättekul om alla andra klubbar nu kunde hjälpa till att göra ett fint avslut på det här roliga projektet.

Hör av er om ni har tankar eller förslag om detta. Använd gärna Fenix Anslagstavla.

Fenix styrelse och projektgruppen Granholmstoppen,
genom Björn Hårdstedt

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.