I går hade Fenix styrelsemöte med sex av sju styrelsemedlemmar närvarande. Hans Åberg kunde tyvärr inte vara med. Läs om vad som sades och beslutades.

1. Årsmöte SSFF
Svenska skärmflygförbundet har årsmöte den 14 mars. Stefan kommer att representera Fenix på årsmötet.

2.   Vildmarksmässan
Daniel Lehnberg och Maria Holmström kommer att representera Fenix på Vildmarksmässan i SSFF:s monter lördagen den 14 mars. Cirrus kommer också att ha några av sina medlemmar där. Lasse Larsson och Thomas Pettersson kommer att vara där som representanter för Stockholmsklubbarna.  

3.   Flygställen
Granholmstoppen. Fenix försöker få Stockholms stad att göra provborrningar för att se hur stor fickan med lera är, så vi kan slutföra projektet.
Barkarby. Barkarby flygklubb vill tillsammans med Upplands Bro bygga ett helt nytt flygfält, vilket naturligtvis är intressant för Fenix. Vi fortsätter att följa utvecklingen.
Gärdet. Målsättningen är att få tillstånd av Stockholms stad att vinscha på Gärdet i början av juni. Björn formulerar en ansökan till staden.
Härkeberga. Hans E får uppdraget att kontakta markägaren för att fortsätta diskussionerna om att få till en nord-/sydbana. Preliminär säsongsstart för Härkeberga blir långfredagen den 10 april. Vädret är förstås avgörande och datumet kan komma att ändras.

4.   Webben
Olof redogjorde hur lanseringen av nya webben har fallit ut. I nuläget är antalet besökare drygt 200 besökare om dagen och det från 1 400 olika datorer. Olof har också gjort ett förslag till webbstrategi. Styrelsen beslutade att ge webbgruppen i uppdrag att formulera en handlingsplan för fortsatt strategi om sajtens fortsatta utveckling till nästa styrelsemöte och att styrelsen då ska fatta beslut i frågan. En dokumentmodul saknas och då det är angeläget att vi får en sådan beslutade styrelsen uppdra till webbgruppen att ordna en dokumentmodul snarast.

5.   Avgifter till Fenix hyresvärdar
Styrelsen beslutar att betala medlemsavgifter för styrelsen omgående till Barkarby flygklubb. Styrelsen beslutade också att betala hälften av intäkterna för den tiden Fenix har varit på Vängsö, motsvarande 90 drag, betalas till Östra Sörmlands flygklubb.

6.   Cash management
Hasse E informerade om att Fenix nu har ett räntebärande konto dit eventuellt överskott sätts in. För närvarande finns närmare 400 000 kronor som framför allt är intäkter från medlemsavgifter – f.v.b. till förbundet.

7.   Stödmedlemskap
Årsmötet beslutade om stadgeändringar bl.a. att det ska vara möjligt att vara stödmedlem i Fenix. Björn föreslog att Fenix föreslår på SSFF årsmöte att stödmedlemmar ska kunna få Hypoxia och för det betala en medlemsavgift som täcker den kostnaden. Styrelsen beslutade att Stefan tar upp detta på årsmötet.Styrelsen beslutade också att tandempassagerare automatiskt blir stödmedlemmar i Fenix om de inte uttryckligen tackar nej.

8.   Ekonomi
Hasse E informerade om ekonomin. Intäkterna för vinschdragen inte är imponerande, men inte heller helt illa. I dagsläget har 103 betalat medlemsavgifterna, vilket är något bättre än vid samma tidpunkt förra året. Fenix har erhållit bidrag från SSFF för skylt och vindmätare. Om klubben inte utnyttjar pengarna kommer vi att bli återbetalningsskyldiga.Styrelsen beslutade att Olof beställer en vindmätare.
Styrelsen beslutade också att bidraget för skylt på Granholmstoppen bättre skulle användas till att bygga bro på Härkeberga vilket det krävs för att få till en nord-/sydlig bana. Hans E får uppdraget att kontakta SSFF hur de ställer sig till det.

9.   Fältteamen
Fältteamen måste bättre sköta telefonsvararen, det slarvas mycket med det. På måndagen innan kommande flyghelg ska ett nytt meddelande vara intalat.  Styrelsen diskuterade också att det vore bra om fältgruppsansvarig för avlämnande team kontaktar nästkommande teams ansvarig för överlämning och avstämning av material. Björn får uppdraget att meddela fältgrupperna att telefonsvararen och överlämningen måste skötas bättre.

10.  Mälarcupen
Stefan informerade om att arbetet med Mälarcupen är igång. Mälarcupen är förlagd till Långtora under Kristi Himmelsfärdshelgen, 21-24 maj.

11.  Nästa möte
Nästa möte blir den 15 april kl 18.30 hemma hos Jill.  

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.