Ikväll har styrelsen haft årets första möte och en av beslutspunkterna var att få ut ett snabbreferat med de viktigaste punkterna så fort som möjligt. Så här kommer de. Dokumentmodulen har havererat så det dröjer ett tag innan protokollet kan läggas ut.

Allra först kan vi konstatera det glädjande faktum att styrelsen återigen var fulltalig på sammanträdet. Det har vi med något sällsynt enstaka undantag varit vid alla styrelsemöten i över ett år nu.

Flygställen:
Björn har talat med ansvarig projektledare på NCC om möjligheterna att flyga på Träkvista, Ekerö. Markarbeten är klara och området är inte längre inhägnat. Grytorna till höger är nu ett stort sydhang och det bör inte längre finnas några hinder för att flyga där. En del av utjämningsarbetena på Granholmstoppen gick inte att genomföra då det visade sig att det var lera i en del av backen. Men, en stor del av backen är dock färdigbyggd och återställd, och det finns pengar kvar till att slutföra arbetena. Bl.a. ska gräs sås. Nordostsidan är i princip klar. Björn fortsätter med att försöka få till ett möte med tjänstemännen i Järfälla kommun om hur Fenix ska kunna säkra Barkarby som flygställe. Hans Å fortsätter jaga ansvarig tjänsteman i Stockholm med siktet inställt på att få tillstånd av staden att vinscha på Gärdet ett par gånger per år. Målsättningen är någon gång under försommaren, i maj eller juni.

Resor:
Åre (Gula villan) är bokat vecka 18, den 26 april – 3 maj. 
Kåseberga. Veckorna 30 och 31, 18 juli–1 augusti, är fyra lägenheter bokade på Logen.

Reklamfilm:
Fredrik 500 har en idé om att göra en ”reklamfilm” för Fenix tillsammans med Lars ”Falken” Falkenström, vilket styrelsen tycker är en strålande idé. Om filmandet genomförs beslutade styrelsen att syftet med filmen ska vara att marknadsföra Fenix som klubb i första hand, skärmflygning generellt i andra hand. Målgrupper för filmen är "förvirrade" elever som gått ut elevkursen och undrar "vad händer nu?", passiva Fenix-medlemmar och även myndigheter i opinionsbildningssammanhang – filmen ska stödja eller åtminstone inte försvåra våra kontakter med "det offentliga" i flygställefrågor etc. Styrelsen utser Hasse E till flygfilmsansvarig.

Nästa möte är den 4 mars hos Stefan.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.