PPC-Härkeberga

Nu startar poängplockarcupen på Härkeberga. Vi har valt ut 14 vändpunkter runt fältet och poängsatt dem. Din uppgift är att flyga över dem. Varje vändpunkt räknas max en gång per flyg, men antalet flyg är obegränsat.

Poängplockarcup är en tävlingsform som har sitt ursprung i Åre. Den går ut på att man ska flyga runt i närheten av startplatsen, nå vändpunkter som är värda olika antal poäng beroende på hur svåra de är att nå, och sedan helst återvända till startplatsen. Tävlingen är öppen för alla, var och en på sin nivå. Det mer handlar om glatt humör och att flyga mycket, än att vara en superdistanspilot. De närmsta av punkterna kan man nå ganska enkelt, men man måste vara bestämd och taktisk.

Vi har valt att göra tävlingen ännu enklare än den ursprunligen var i Åre. Inget handikappsystem, och det spelar ingen roll om du utelandar eller tar dig hem (tänk dock på att P1:a påste ha rekognocerat planerad utelandningsplats i förväg). Man behöver heller inte redovisa flygen med gps, men det kan vara kul att flyga med gps om man har en. Tänk dock på att man verkligen ska vara RAKT ovanför vändpunkten, inte bara passera genom utkanten av en cylinder som på tävlingar där gps används. Loggningen av flyg sker manuellt på heder och samvete direkt på Fenix webbsida. Där kan man också se hur ställningen är. Sidan kommer igång inom kort. Till dess, logga vändpunkterna i din loggbok och rapportera flygen när sidan kommer igång.

Nedan ser du en karta med de sju vändpunkter som ligger närmast fältet, och som lämpar sig för piloter som inte får ge sig iväg på distansflyg (elever och P1). Det är Mats Danielsson som valt ut vändpunkterna. OBS att ett fel är rättat på kartan nedan – 5:an hade hamnat på fel ställe.

Per Grandien var snabb som en vessla och lade en kommentar nedan med koordinater. Vi hade tänkt vänta med dem tills vi hade en färdig fil att importera, och en karta över samtliga vändpunkter, men nu har vi lagt till koordinaterna för alla punkter nedan eftersom de "officiella" koordinaterna skiljer sig lite grand. De har en lite lägre men fullt tillräcklig exakthet. Per och LEK har fixat filer som vi lägger ut strax.

PPC-karta

1. Härkeberga kyrka (1 p) N59 41 35.0 E17 11 15.8
2. Silo vid Högby gård, vid travbanan (2 p) N59 41 50.0 E17 09 30.5
3. Bårskärs gård (2 p) N59 40 46.2 E17 09 50.3
4. Lada vid skogsbryn i Sävlinge (2 p) N59 40 33.7 E17 11 38.6
5. Lilla Värsta, gård på gärde öster om Örsundbrovägen (2 p) N59 42 05.2 E17 12 21.6
6. Nybylund, gård på gärde NO om Långtoravägen (2 p) N59 41 57.4 E17 10 36.7
7. Träddunge på fält öster om gård Valgeby och kraftledning (2 p) N59 41 16.1 E17 13 08.

På kartan nedan syns hela PPC-området med samtliga vändpunkter:

PPC hela området

8. Bergtäkt i skogen vid Rånkan (4 p) N59 39 37.5 E17 10 05.1
9. Bensinstationen i Skolsta (5 p) N59 39 38.7 E17 14 31.9
10. Långtora kyrka (4 p) N59 43 00.4 E17 08 36.8
11. Långtora flygfält (10 p) N59 44 49.5 E17 08 46.4
12. Frösunda kyrka, på vägen mot Örsundsbro (10 p) N59 43 15.5 E17 16 07.6
13. Jet bensinstation vid riksväg 70 nära E18 (15 p) N59 39 28.4 E17 04 39.2
14. Biskopskulla kyrka (15 p) N59 43 56.3 E17 11 50.9
15. Lådö vägkors vid husvagnsförsäljning (20 p) N59 42 08.1 E17 00 04.1

Mitt på Härkeberga flygfält N59 41 19.0 E17 11 01.5

Hämta garmin-koordinater här.
OBS, filen är lite redigerad, och det vore bra om några kunde kolla att den ser bra ut. Funkar åäö, t ex? Eller ska vi ta bort åäö från namnen?

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.