Om vår verksamhet under pandemin

Pandemin har förändrat våra liv på många sätt, och även en idrottsförening måste förhålla sig. Här redovisar vi de bedömningar Fenix styrelse gör, baserat på myndigheters och idrottsrörelsens råd. 

Fenix styrelse har sedan pandemin bröt ut haft en aktiv dialog om vilka aktiviteter vi bör genomföra, och i så fall hur, baserat på myndigheters och Riksidrottsförbundets rekommendationer och regler. Vår verksamhet har inte påverkats lika mycket som kroppsnära inomhusidrotter, men vi har ändå ställt in två av tre läger, och under senhösten har vi stängt ned vinschningen. Flygpuben stängde vi redan i våras (två har genomförts som videomöte).

Vad vi känner till har Fenix corona-policy fungerat. Det finns ingen rapport om att någon skulle blivit smittad på våra aktiviteter eller vid anslutande resor. Sedan 14 december gäller nya nationella allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, och där ingår råd som är särskilt riktade till idrottsrörelsen. Råden när det gäller idrott för vuxna (över 15 år) ser ut så här (se även uppdatering sist i artikeln):

  • Håll avstånd till varandra,
  • dela inte utrustning med varandra,
  • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  • undvik gemensamma omklädningsrum,
  • res till och från aktiviteten individuellt, och
  • utför aktiviteten i mindre grupper.

Råden stämmer väl överens med de bedömningar vi själva gjort. Idrott är alltid bra, och att vara utomhus och röra på sig är bra både för den fysiska och mentala hälsan.

Kommentarer:
Vi erbjuder låneutrustning till nybörjare som inte hunnit skaffa eget, och punkt 2 ovan kan tolkas som att det bör undvikas att flera personer delar utrustningen samma dag.
En ”mindre grupp” enligt punkt 6 anses fortfarande vara åtta personer, vilket innebär att om ett flygställe samlar fler än åtta så förhåller vi oss till varandra på samma sätt som i t.ex. ett köpcenter, vad gäller avstånd mellan personer.
Det är upp-och-nedvända världen att avråda från samåkning, men så får det bli en tid framöver, utanför familjen.

Vi kan inte se de nya råden som ett klartecken för vår vinschverksamheten, utan håller den ytterligare en tid. Det är inte bara smittspridning som legat i vågskålen där, utan även en riskanalys som gäller olycksfall. Eftersom sjukvården i Stockholmsregionen går på knäna så känner vi ett ansvar att till varje pris undvika olycksfall som resulterar i sjukhusbesök. Och även om vi har mycket bra säkerhetshistorik i vår verksamhet, så är vinschningen den av våra aktiviteter i närområdet som kan uppfattas som mest riskfylld. I backarna ser vi inte alls samma riskbild, och därmed inte heller några skäl att begränsa aktiviteterna. 

Allt är alltså inte nattsvart. Planeringen för nästa års läger är igång, och vi hoppas kunna genomföra såväl resorna till Åre i valborgshelgen och Kåseberga i juli, samt ett eller två utlandsläger. Bland annat siktar vi på ett nybörjarvänligt läger i Italien i månadsskiftet augusti-september.

Vi har haft en stark medlemstillströmning under året, och vill göra allt under rådande omständigheter för att ge alla nya medlemmar ett bra mottagande och stöd i träning och utveckling. Håll dig informerad om Fenix verksamhet på anslagstavlan på fenixflyg.se. I inloggat läge kan du delta i diskussion och kommunicera med andra medlemmar. Det går även bra i Facebook-gruppen Skärmflygare i Stockholm. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen eller någon av våra funktionärer i Fältgruppen om du har frågor.

För fältteamen, så är det ni själva som, inom ramarna för det som framgår ovan, planerar aktiviteter under era helgen. Om ni är oroliga för er egen hälsa pga. att ni tillhör en riskgrupp så ska ni inte känna någon press. Det är å andra sidan helt ok att ta initiativ till aktiviteter (vinschning tills vidare alltså undantaget) när vädret tillåter, med iakttagande av råden i listan ovan. Om det blir trångt på ett flygställe, påminn gärna våra aktiva om att följa råden. 

UPPDATERING 23 december

Sedan texten ovan skrevs och sändes med mejl till alla medlemmar, har smittskyddsläkaren i Stockholm gjort ett utspel om aktiviteter utomhus som framstod som väldigt begränsande. Folkhälsomyndigheten har därför förtydligat sina råd för idrott utomhus, och vi ser dessa råd som ett bra stöd för de bedömningar vi själva gjort. FHM skriver så här:

"Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar. Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, grundat på det epidemiologiska läget, för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig (dvs. i vårt fall Fenix funktionärer) bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun och den regionala smittskyddsenheten bäst förutsättningar att göra utifrån sina egna lokala förhållanden och det epidemiologiska läget."

Smittskyddsläkaren och Region Stockholms utspel ska förstås mot bakgrund av det försvårade läget i sjukvården i regionen. Alla idrottshallar har stängt, och tom. isbanor utomhus har avvecklats. Men faktum kvarstår att det finns utmärkta förutsättningar att fortsätta flyga på ett säkert sätt. Se bara till att inte slå er, för som sagt: sjukvårdens situation är ansträngd.

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.