Fältgruppen redo för en intensiv höst

Efter ett alltför långt uppehåll var det dags för en träff med fältgruppen 27 augusti. Ett program som bl.a. innehöll introduktion av nya lokalerna på Barkarby.

Fältgruppen är Fenix funktionärer. De är organiserade i sex team som med rullande schema planerar och genomför våra flygaktiviteter. Fältgruppen har en historia som går tillbaka till när föreningen bildades 1997. Vi var nya som flygklubb och verkade under vår första år som "supporterklubb" till en flygskola på Tvetabergsfältet i Södertälje. För att få styr på aktiviteterna samlade vi alla intresserade och genomförde en första utbildning som kom att bli vägledande för hur vi jobbar – med fokus på säkerhet och trevligt bemötande.

Den allra första kickoff "i fält" för Fenix Fältgrupp skedde 27 januari 1998. Därefter har målsättning varit årligen återkommande träffar som varvats mellan utbildning och sociala aktiviteter. De senaste åren har vi dock inte riktigt nått ambitionsnivån, men nu är det ändring på det. 27 augusti genomfördes en sensommar-kickoff på Barkarby där 20 av våra funktionärer deltog, däribland fyra nya som fick presentera sig. Planeringen inför träffen hade gjorts av Susanne Salomonsson i samråd med Fenix ordföring Björn och Staffan.

Fokus låg denna gång dels på våra nya fina lokaler på Barkarbyfältet, och dels hur vi tänker när vi planerar inför flyghelgerna. De allra flesta var överens om att det är viktigt att vi håller verksamheten igång även när det inte är vinschvänligt väder, och det är också den policy som uttrycks i Fenix Drifthandbok. Vi har många nya medlemmar, och det varje helg finns ett rekommenderat flygställe där funktionärer finns på plats för att coacha nybörjare är en framgångsfaktor som inte kan överskattas. Särskilt nu när vi även har en tillströmning av så många unga aktiva att vi rapporterar LOK-stöd som aldrig tidigare.

Under kvällen, som inleddes med att grillarna tändes och ett smaskigt utbud av korv och halloumi serverades, var det premiär för "Guldnypan" som är en särskild premie till våra aktiva vinschförare. Genom att presentera sin guldnypa går man före kön vid (ett) valfritt tillfälle, och kan därmed passa in en extra bra period en dag med många på fältet. Fem nypor delades ut för insatser under året.

Kvällen avslutades med en liten workshop där teamen var för sig fick diskutera och komma på förslag till hur vi kan utveckla vår verksamhet. Inga revolutionerande förslag kom fram, men det blev en bra diskussion som visar att vi har en fin stämning bland funktionärerna i vår förening.

Fältgruppen är redo för en intensiv höst. Nu hänger allt på vädret.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.