Lyckat möte om Granholmstoppen

Det har varit lite oklart på Stockholms stad vilken status vår flygbacke på Granholmstoppen egentligen har. Plötsligt kom klagomål på skötselåtgärder vi utfört i många år. Så i samverkan med Stockholms Flygsportförbund träffade vi torsdag 27 augusti en delegation från kommunen för att reda ut saken en gång för alla. Det blev väldigt lyckat.

Granholmstoppen byggdes om med ett stort bidrag från Idrottslyftet för över tio år sedan. Stadens idrottsförvaltning bidrog också, och upprustningen av backen sågs som en ersättning för den bebyggda Johannelundstoppn.

Det har fungerat bra i tio år. Vi har skött backen enligt kommunens skötselplan och de instruktioner vi fick av stadsträdgårdsmästaren. Man ska ha klart för sig att när backen var ombyggd 2010 var hela backen en naken jordsluttning. Allt som växer där nu har vuxit upp sedan dess, och vi känner därmed rådighet att hålla efter växtligheten så den inte stör flygningen. Vi har också haft bra relationer med arrendatorerna på lantbruket Hästa gård.

Men så plötsligt började det komma klagomål från kommunen. Det har att göra med att arrendet tagits över av kommunen. Ingen arrendator sköter längre gården, men PEAB har ett uppdrag att sköta marken. PEAB:s "naturvakter" tog sitt uppdrag på lite för stort allvar och skällde på våra medlemmar när de befann sig i området. Det komplicerades av att stadens ansvariga inte betraktar backen som en idrottsplats och inte förmått uppskatta vår skötselåtgärder. Nån slags härdsmälta skedde när en björk togs ned, en björk som vi redan 2009 fick klartecken att avverka om den växte sig för hög. Det blev nu väldigt dålig stämning, och ord som "polisanmälan" och "skadestånd" användes trots att det a) handlade om EN (1) björk och b) bara hundratal meter därifrån nyligen hela skogar avverkats och berg sprängts bort för att bygga en motorväg och c) inom samma kulturreservat 150 tusen kubikmeter grus lagrats i en tillfällig deponi som utplånat en känd huggormslokal OCH en skärmflygstart. 

Kvarstår problemet att staden inte betraktar Granholmstoppen som en idrottsplats. Därför har vi i samverkan med Stockholms Flygsportförbund genomfört en aktion som fick sin höjdpunkt i torsdags. Först sände Stockholms Flygsportförbund en skrivelse på 11 sidor till staden där vi reder ut bakgrunden till backens roll som idrottsplats och hemställer att staden hittar sätt att fastställa dess status och ge idrottsföreningarna tydlig rådighet att sköta marken.

Skrivelsen hittar du här (läs den gärna, där finns hela bakgrunden och backens historia): 
https://www.flygsport.se/Organisation/Flygsportdistrikt/stockholmsflygsportforbund/Dokumentarkiv/rapporterprojekt/

Det mjukade upp staden rätt ordentligt, och det blev en bättre dialog med främst kommunekologen. Därefter bestämde vi att träffas ute på plats under sensommaren, och då skulle alla berörda kommunala förvaltningar delta.

Inför mötet var vi väl pålästa, och fick stöd av att RF-SISU Stockholms anläggningsexpert lovade delta. Och allra bäst, det blev flygvänligt väder varpå ett upprop gick ut till både skärm, häng och modell att komma och visa upp sig. I själva mötet deltog från vår sida Björn Hårdstedt och Björn Svedemar, och Ove Borndalen hoppade in för en kort rapport om hur träden i området mår. Dessutom hade vi Roger Vintemar från RF-SISU Stockholm med oss, som kunde ställa generella frågor på en lite högre nivå till stadens representanter.

Det hela blev mycket lyckat. Tjänstemän kom från gata, miljö och exploatering, samt från kyrkogård (honom har vi träffat tidigare) som på sikt ska ta över området när begravningsplatsen börjar byggas (den kommer inte att beröra vår flygbacke).

Vi tror att stadens tjänstemän, särskilt som de såg flygverksamheten i full gång, fick en ny syn på vilka vi är och vilken positiv roll våra aktiviteter har för området. Det är ingen tvekan om att det också "bet" att vi rapporterar tillräckligt många LOK-stödsaktiviteter för att klassas som förening med ungdomsverksamhet. En påminnelse om hur viktigt det är.

Vi fick beskriva vad vi behöver för att flygbacken ska fungera, och det uppstod över huvud taget inga problem eller konflikter i samtalen. Exakt hur staden löser frågan vet vi inte, om det blir med något planinstrument eller ett nyttjanderättsavtal eller liknande. Men nu kan vi i alla fall vara trygga i att det är vår backe och att vi kommer att få sköta den på ett sätt som fungerar. 

Tills allt är på plats ska vi ta det lite lugnt med röjning av större vegetation som träd och buskar, och begränsa oss till att slå gräset uppe på starten. 

Tack alla som kom och flög eller bara deltog. Det var mycket värdefullt.

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.