Referat från styrelsemöte 7 maj

Fenix styrelse sammanträdde onsdag 7 maj. Det blev åter som videokonferens, vilket fungerar förvånansvärt bra. Alla ledamöter deltog. Här följer ett referat av de viktigaste diskussionerna och besluten.

 

Pandemin

Överst på dagordningen stod klubbens förhållande till influensan. Styrelsen har genom ordf Björn som även är utsedd "säkerhetschef" i Fenix kommunicerat på anslagstavlan och i sociala media, och även haft direkt kommunikation med fältteamen inför helgerna. Den "stående ordern" har fokuserat på flygsäkerhet, men även gällt åtgärder för att förebygga smittspridning även om vi i vår idrott har ett ganska bra utgångsläge. Grundregeln har varit att organiserad verksamhet endast ska ske i "perfekta förhållanden", alltså inte sned, hård eller byig vind etc. Beredskap ska finnas för att ändra planen om vädret ändras. Endast piloter med rätt behörighet får delta. Det här gäller inte bara på våra vinschfält utan även vid organiserad flygning i backar. Teamen har rätt att fatta mer men inte mindre konservativa beslut.

Av det vi kunnat följa upp har det här fungerat mycket bra, teamen har varit mycket uppmärksamma och de aktiviteter som genomförts kan vi hävda har hållit mycket god säkerhet. I några fall har vi uppmärksammat enskild pilot om att hens behörighet inte räcker för flygning på viss plats under givna förhållanden, och det har i allmänhet accepterats. 

Tommy hade inför styrelsemötet önskat att styrelsen skulle fatta ett formellt beslut om den fortsatta verksamheten, och det beslutet blev att vi inte ska inskränka verksamheten mer än vad hänsyn enligt ovan innebär. Dock tillkom på förslag från Tommy några punkter som ska genomföras som fokuserar på smittspridning på vinschfälten, bl.a. info med påminnelse om att hålla avstånd, handsprit tillgänglig och ingen skjutsning på moppo.

Vinschfälten

Bägge vinschfälten är i stridbart skick (tre dagar senare genomfördes säsongspremiär på Härkeberga). Stort tack till Tommy som servat och förberett utrustningen på Härkeberga.

På Barkarby har flera vinschdagar redan genomförts. Arbete har utförts i hangaren, men vi skulle behöva fler som hjälper till med det jobbet. Nu är det Björn och Anders som hittills gjort det mesta.

Årets resor

Åre ställdes in. För de allra flesta anmälda gäller att de kommer att få halva inbetalda beloppet tillbaka plus en fri övernattning på Lake Lodge under sommaren.

Kåseberga är fullbokat. Håll tummarna för att hälsoläget fortsätter att normaliseras.

Någon höstresa utomlands blir av lätt insedda skäl inte aktuell. I stället ska vi försöka genomföra kortare resor med övernattning inom landet, t.ex. till Kleven och Ålleberg. Björn Kvist har lämnat konkreta förslag på genomförande som är högintressanta.

Fältgruppen

Stödet till Fältgruppen, Fenix verksamhetsfunktionärer, har inte fungerat riktigt optimalt under några år. Fältgruppen och vårt sätt att planera och genomföra föreningens idrottsverksamhet kan nog sägas vara Fenix starkaste framgångsfaktor, men alla framgångsfaktorer behöver underhållas på rätt sätt. Jag som skriver detta tror att det beror på vi tagit för givet att generationsväxlingarna i styrelsen fungerat på ett sätt som inte riktigt varit fallet. Tidigare om åren hade vi t.ex. återkommande årliga träffar med Fältgruppen, typiskt vartannat år någon kul utvecklingsaktivitet i fält, och vartannat en internutbildning med föreläsning och diskussion. Historiskt har det varit så att vi nästan haft ett överflöd av funktionärer. Enda trånga sektorn har emellanåt varit vinschförare.

Det ska sägas att i år var det planerat en fälgruppsträff i maj i kombination med invigningsfest i nya hangaren på Barkarby, men det satte pandemin tidigt p för.

På styrelsemötet blev det en diskussion med åsikter och förslag som spretade åt alla möjliga håll, ifrån ganska radikala förslag om att i princip lägga ned fältgruppen i sin nuvarande form, införa årskort för vinschning och överlåta planeringen av flyghelgerna till vinschförarna, till att ta upp och utveckla det som fungerat tidigare. 

Det konkreta beslutet blev att uppdra åt Susanne och Jennie att planera två träffar nu under sensommar/tidig höst. Dels en välkomstträff för nya medlemmar liknande de vi tidigare varje år genomförde på Barkarby, och dels en fältgruppsträff, eventuellt som hangarfest enligt ovan.

Det kom upp en fråga på mötet som några av oss blev lite förvånade över, men för för att det inte ska råda någon oklarhet upprepar vi vad som kommunicerats i många sammanhang tidigare, och som framgår tydligt i vår Drifthandbok: Även om det heter "Fältgrupp" och "Fältteam" så är vår organiserade verksamhet inte begränsad till vinschfälten. När vädret inte tillåter höjdflyg med vinschstart, men det ser bra ut i någon av våra backar eller andra flygställen, eller någon annanstans dit en dagsresa kan genomföras, så är det fältteamets uppdrag att organisera den. Styrelsens uppfattning är att det här är något som fungerat allt bättre de senaste åren, inte minst denna vintersäsong då det varit väldigt många organiserade aktiviteter i backarna, och t.ex. både Uttran och Alby-backen etablerats och gjorts kända för många av våra flygburna medlemmar. Det är jätteviktigt och en framgångsfaktor som inte kan överskattas att vi har aktiviteter som leds av funktionärer som är på plats. Det är så vi får nya medlemmar (och inte bara nya) att upptäcka fler av våra fina flygställen i regionen.

Paramotor

Styrelsen noterar att vi får allt fler medlemmar som flyger paramotor. Det här är jättekul, och vi tar lyhört emot förslag till hur vi kan stödja PPM-flygningen. Vi välkomnar sedan ett år tillbaka PPM-flygning på våra vinschfält, vilket konkret betyder att vi välkomnar start och landning utan onödig flygning som ger långvariga störningar i närområdet. Det har redan hänt flera gånger att vi får PPM-besök på vinschfälten.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.