Ännu ett naturreservat med skärmflygning

Idag 29 augusti invigdes Norra Igelbäckens naturreservat med en ceremoni på Barkarbyfältet. Det var flygväder och vi såg till att synas och prata med kommunens politiker och tjänstemän. Samtalen gav oss råg i ryggen – vår framtid på Barkarbyfältet är säkrad.

Det är stora förändringar på gång på Barkarbyfältet. Tre stora infrastrukturprojekt angriper från tre håll. Och så skulle delar av våra ytor bli naturreservat. Det i en kommun som under en period målade in sig i ett flygfientligt hörn och nästan gav sig på småfåglarna

Men förändringarnas vindar blåser inte bara till vår nackdel. Genom lång och tålmodig dialog har vi lyckats arbeta in ett starkt varumärke, vilket fick sin kulmen i samband med "grushögsrysaren" förra våren. Då fick vi de första tydliga signalerna från den högsta politiska ledningen i Järfälla kommun att vår närvaro och vår verksamhet på Barkarbyfältet faktiskt är uppskattad.

Och nu är det ett helt annat läge. Vi hade väldigt konstruktiva och trevliga samtal med samtliga tre representanter för kommunledningen S-C-MP i samband med att de invigningstalade idag. Och när Fenix vice ordförande Staffan Rolfsson pricklandade intill cermoniområdet vinkade kommunstyrelsens ordförande och gjorde tummen upp.

Frågor vi fick under dagen var av typen: "När allt är färdigbyggt, kommer marken att räcka till för er att ha verksamhet här då?" Och när vi sa att "Det kommer den att göra" så kommer responsen "Bra!".

Det är lite råddigt nu på Barkarby med förberedelser för T-banebygget. Å andra sidan håller det en del oönskade individer borta, så effekten för oss är inte bara negativ. Vi kommer att gå in i en diskussion om lokaler, och där är det bra att reservatsbestämmelserna tydligt säger att befintliga byggnader ska inventeras för att se vilka som kan bevaras och användas av t.ex. oss. BRA gjort av den som skrev förslaget till beslut och som finns på närmare håll än man kan ana. Här har vi också goda vänner i tidigare Barkarby Flygklubb och dess ordförande Bosse D. som bevakar våra intressen i lokalfrågan.

Stort tack till Staffan, Magnus, Nenne och Mats W som flög så fint ovanför ceremonin, och ett särskilt tack till Håkan K på vinschen. Tack även Björn Svedemar som tillsammans med undertecknad och Staffan minglade och lobbade bland dignitärerna från kommunledning och förvaltning.

Norra Igelbäcken är DET ANDRA naturreservatet som bildas i Stockholms län på bara några år där vi lyckats förklara att skärmflyg + naturreservat = sant. Det är en stor fjäder i hatten för vår förening.

Bilden? Det är den lilla fisken vi ska tacka för att inte tillväxtmaskinen Stockholm gräver upp hela vårt skärmflygfält. Grönlingen bor i Igelbäcken. Egentligen inte så långt upp som Barkarbyfälltet, men det gör ändå bäcken skyddsvärd. Och vid invigningen fanns en livs levande grönling till beskådande i ett litet akvarium.

 

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.