Vårstädning med Svenska Backademien

Foto Per Hjertén

Med ständiga sekatörer och högste beskyddare ryckte Svenska Backademien ut på lördagen 14 april för den årliga vårstädningen på Granholmstoppen. 

Backademien består av medlemmar i Fenix Skärmflygklubb, ganska precis 18 stycken denna vackra lördag. Ledamöterna på stol 2 hade vakten vid detta lördagssammanträde, och tog täten mot Järvafältets mest upphöjda bergsmassiv. Vi klippte ned buskar och rötter och andra oönskade naturprofiler i startområdet, och städade bort säckar fulla med skräp. Märkligt så många tomma pantburkar med energidryck man hittar i naturen numera.

Granholmstoppen är en av våra viktigaste idrottsplatser. En av de backar i Stockholm som används för utbildning och träning, och som bra dagar även kan möjliggöra lite längre flyg. Backen byggdes om för en halv miljon kronor för snart 10 år sedan. Pengarna kom från Stockholmsidrotten och Stockholms stad i form av ett stöd inom "Idrottslyftet". 

Även om backen inte är detaljplanerad som idrottsplats är den "vår", och skyddas genom att ligga inom Igelbäckens kulturreservat. Det har funnits ett hot från en planerad begravningsplats, men även om begravningsplatsen (trots oerhörda geologiska hinder) skulle byggas kommer den att ha begränsad skadeverkan. Flygområdet lämnas i stort sett opåverkat. Värre skulle det vara för den fina discgolfbanan, som skapades när Granholmskullen fortfarande var en sophög.

Tack alla som hjälpte till. Det är kul att vi kan hjälpas åt att hålla våra flygställen fina. Här gör vi dessutom en insats för allmänheten, genom att städa och hålla backen tillgänglig. När växtsäsongen kommer igång ska vi se till att hålla vegetationen nere med lie och gräsklipp, så har vi en fin gräsklädd kulle hela året.

Vad gäller lantbruket på Hästa, så ligger det nere i skrivande stund. Naturskog som drev Hästa på entreprenad fick sitt avtal uppsagt och har flyttat till en gård norr om Arlanda. Upphandling pågår, men det är oklart om det blir någon djurhållning igen. Stockholmspolitikerna har varit aningen vankelmodiga här, och inte kunnat bestämma sig om man vill ha lantbruk eller en park på området. Man vill gärna ha bete i någon form. Det lär ändå ta ett tag innan det blir djur i området igen, och det går därför bra att flytta ned alla elstängeltrådar i flygområdet till lägsta hållaren på stolparna.

De tre akademiledamöterna på bilden heter alla Björn. Nån slags generationsgrej. I Backademien släpper vi dock gärna in de kommande generationerna, här representerade av Junior.

Björn Kvists film från dagen finns här (klicka).

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.