Bakom kulisserna

grasklippning

När flygvädret är uselt passar vi på att göra "tråkiga" saker, som att skriva brev, gå på möten, ringa telefonsamtal – allt för att trygga tillgången till våra flygställen. Här är några aktuella exempel.

På Klövberget planerar Tyresö kommun ett naturreservat. Av erfarenhet vet vi att naturvårdsintressen ibland hamnar i konstiga konflikter med friluftsintressen, till exempel skärmflygare. Så vi har legat väldigt tidigt ute med proaktiv bevakning av ärendet. Vi började för många år sedan, faktiskt. Nu är förslaget klart och vi ser inga problem för oss där Vi har träffat kommuen och lämnat några förslag till mindre justeringar som vi fått förståelse för. Läs mer här >>.

Granholmstoppen är ständigt aktuell. Det är vår enda någorlunda fredade och användbara flygbacke, som vi dessutom lagt en massa tid och pengar (med stöd från Stockholms Idrottsförbnd och Stockholms stad) för att utveckla. Därför blev det en chock för oss när Stockholms stad aviserade att området runt backen ska bli begravningsplats. Vi vvet inte omvi riktigt tror på att projektet är genomförbart. Vår egen geologiska undersökning från vårt byggprojekt visar att hela området snarast är synnerligen OLÄMPLIGT för en begravningsplats. Men kyrkogårdsförvaltningen och stadens politiker känner tycligen en väldig press att lösa behovet av kistbegravning på norra sidan staden och kör vidare. Vi har även här varit tidigt med i processen och sprungit på en massa möten och skrivit och ringt. Och det har resulterat i att själva backen inte kommer att beröras av exploatering, och inte landningen heller i första etappen. Men om tio-femton år kommer delar av landingsytorna på västra sidan att påverkas, enligt det senaste förslaget, och det har vi påtalat i vårt senaste betänkande. Läs mer här >>.

Det gäller att få flygställena att fungera praktiskt också, med andra brukare och sakägare runtomkring. Så därför har vi träffat ledningen för Hästa Gård som driver jurdbruk och håller djur runt Granholmstoppen. Vi har enats om ett avtal, en slags avsiktsförklaring där vi beskriver hur vi ska hjälpas åt. Bland annat finns det beskrivet hur vår landing framför backen INTE ska plöjas upp. Att så har skett beror på att kunskap inte överförts när entreprenörer bytts ut, men vi hoppas nu ha löst problemet. Vårt åtagande är det självklara, att inte göra åverkan på stängsel eller grödor. På sikt kan vi justera en del mindre lyckade stängseldragningar. Läs mer här >>.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.