Träff med Järfälla Kommun

Järfälla kommun på besök

Torsdag 9 september kunde vi äntligen, efter typ fem års väntan och planering, ta emot en delegation tjänstemän från Järfälla kommun på Barkarbyfältet. Avsikten var att visa vad vi håller på med, övertyga dem om att det är en bra grej för platsen, och diskutera lokal och skötsel. Det blev riktigt lyckat.

Foto: Lena Färdow, Hans Eklund, Daniel Lehnberg, Björn Hårdstedt

Vi har som sagt väntat på den här dagen rätt länge. Redan för fem år sedan skrev vi de första breven till Järfälla kommun, med anledning av att flygfältets framtid började blli osäker. Vi har deltagit i en mängd möten hos kommunen och visat upp oss vid varje möjligt tillfälle. Det har lett till att vi har lärt känna flera nyckelpersoner både i förvaltningen och i politiken, och även om vi inte fått några konkreta positiva besked har vi känt oss ganska trygga i att kunna invänta rätt tillfälle — trots att vår närvaro i korrespondensen mellan oss och Barkarbystadens projektledare vid något tillvälle ifrågasatts som "tveksam". Den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden talar om satsning på idrottsplatser, och vad är väl ett skärmflygfält om inte just en idrottsplats. Dessutom har man både på förvaltning och i politiken från fritidssidan framhållit värdet av verksamheter som fångar upp flygfältets kulturhistoriska värden. Bingo, det är vi.

När flygfältet så till sist lades ned blev sitationen akut. Vi står inom kort utan lokal eftersom alla hangarer ska rivas nästa år, och vår nuvarande hangar håller desutom på att falla ihop alldeles av sig själv. När Barkarby Flygklubb inte längre arrenderar fältet måste vi dessutom ha klart med markägaren. Vad gör man då, jo man bjuder in berörda kommunala förvaltningar för att på plats bilda sig en uppfattning.

Det var en kompetent samling tjänstemän som kom från flera förvaltningar, vilket var just vad vi önskat. Fältets framtid som sportfält och idrottsanläggning berör främst fritid, men även exploatering eftersom Barkarbystaden sakta kryper närmare. Eftersom delar av området ska bli naturreservat var det också passande att kommunekologen var med, liksom fastighetskontoret som ansvarar för uthyrning och skötsel av den mark som inte exploaterats.

Vi mötte våra gäster med skärmar i luften redan vid halv nio-tiden på morgonen. Nedan möts några av våra medlemmar i luften – den ene på väg upp, den andre på glid runt i nejden..

Möte i luften

Och här är Daniels utsikt, Han landade sedan vid vinschen och tog över den från Björn när besökarna började komma.

Daniels utsikt (snott från Facebook)

Vi hade en sagolik tur med vädret. Bra ostlig vind och sol. Det var ett fönster på morgonen, efter att vi var klara vred det på syd och ökade. På bilden nedan förbereder Mattias och Lena på starten medan gästerna kommer promenerande. På vägen dit har Stor-Hasse showat med att landa mitt framför gruppen som kommer promenerande på taxibanan mot starten med Björn S och Björn H som guider. Typ: "Och här landar vår kassör". Vi fick många nyfikna frågor, och kunde berätta både om själva flygningen och om vår historia och situation på Barkarbyfältet.

Väntan

Nedan beskriver Björn Svedemar något som har med flygning att göra för exploateringsingenjörer och fritidschef.

Klart var att vi kulle försöka få upp någon av dem i luften. Och något otippat var det kommunekologen Katarina som tog chansen. Kanske inspirerad av att vi i vårt noga sammansatta Fenix-team hade inkluderat klubbens högskole-ekolog (doktorand) Jocke.

Björn och Katarina klara för start

Take-off Barkarby

Ekolog i luften

Ekolog i luften

Det blev ett skönt propagandaflyg med grym urkopplingshöjd och lyft överallt. Vi fick faktiskt spirala till slut, för att trycka igenom lyftet och komma ned till våra vänner på marken. Skön kommentar i luften, när vi flög norrut mot Säbysjöns fågelreservat: "Kolla, där är markerna jag förvaltar!". Och kollegorna där nere verkade lika förtjusta.

Glada tjänstemän

Glada tjänstemän

När alla var åter på marken fortsatte vi samtalen, och det kändes väldigt bra. Vi som var där tycker att vi lyckade presentera vårt sport och vår klubb på ett bra sätt. Den grupp som kom på besök var nog ganska positivt inställda redan innan, men det kändes som att besöket bekräftade förhoppningar och undanröjde tvivel. Ömsesidigt, ska tilläggas.

Samtal

Ett stort tack till det Special Task Force som ryckte ut och skapade den här inatsen: Stor-Hasse Eklund, Björn Svedemar, Daniel Lehnberg, Lena Färdow, Mattias Joëlson, Joakim Hansen och denne Prez. Som efter att vi var klara på Barkarby gjorde en extra lobbysväng mot politiken. Besökte kultur- och fritidsnämndens ordförande Lennart Nilsson i kd:s valstuga i Jakobsberg och överlämnade en gåva från Fenix till kommunen (en tavla med självklart motiv – se längre ned).

Fenix och Lennart Nilsson (kd) kultur- och fritidsnämndens ordförande

Det här är tavlan Järfälla Kommun fick. Får se i vilket fint sammanträdesrum den hamnar :-)

Utskit mot Jakobsberg

 

 

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.