Säker flygning på Malmby

Vi har nu varit helt olycksfria på Malmby i fyra år, men man ska ändå ta det säkra för det osäkra. Istället för en liten förbandslåda ställer vi upp med hela Sörmlands räddningstjänst. Stor-Hasse kände sig väldigt trygg i starten! Skämt åsido, ambulanserna använder ofta Malmby som körövningsplats, och den 16 maj var det nytt rekord – två brandbilar, 13 ambulanser och fem polisbilar.

Ambulanser på Malmby

En annan attraktion under helgen var Conny Lagestrand, som tog moppen till fältet, med skärmsäcken på ryggen.

Conny

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.