Succépremiär för FLYGPUBEN

Det blev en flygande start för den nya skärmflygpuben. Fullt med folk (närmare 30 pers) från flera klubbar, stor förbrödring och i viss mån även försystring, och trevligt umgänge. Bildvisning från Kåseberga och Frankrike och diverse filmer, plus naturligtvis rejäla kvantiteter öl. Och Håkan Lindqvist fick sent om sider sin buckla för lagsilvret i somras. Nu väntar vi bara på att Andreas Karperyd kommer nästa gång. Han har två bucklor som väntar på honom. Jonas Pannagel tog bilden.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.