Fenix uppvaktar indrottsborgarrådet

Stockholms stad gjorde klart att man känner ett ansvar för att skapa en ersättning till Johannelund. Det kommer att bli stora mängder schaktmassor tillgängliga framöver i samband med olika tunnelbyggen, och det är inte otänkbarrt att en befintlig backe kan höjas eller en ny backe skapas. Staden är heller inte främmande för att ta fram motorsågen vid behov. Ett tänkbart alternativ är att höja och jämna till Granholmstoppen på Järvafältet (Tensta).

En annan galen ide är att bygga en helt ny backe på Årstafältet, som sedan Södra länkens öppnande är ett renodlat friluftsområde. Klart att Årsta-barnen ska ha en kälkbacke, med nedfarter i alla riktningar ;-). Observera att det måste handla om backar inom Stockholms stad. Vi noterar att Stockholm i sitt idrottspolitiska program betonar betydelsen av vuxenidrott, som vi klassas som, och att man påpekar vikten av att kommunerna i regionen tillsammans tar ett ansvar för anläggningar för sporter med få utövare.

När det gäller Ekholmsnäs då: Som alla vet byggdes i fjol en golfanläggning vid Ekholmsnäsbacken, och skärmflygare förklarades därefter "inte önskvärda". Vi har jobbat med frågan sedan dess. Vår inställning är att backens övre del fortfarande går att använda. Golfbollarna hamnar nästan uteslutande i nedre delen av backen och nere på gamla landingen, och under förutsättning att man antingen landar i övre delen av backen, eller flyger över golfen och landar på andra sidan utslagsbanans skyddsnät så ska det inte vara någon risk att skadas av en golfboll. Problemet är att golfentreprenören har en direkt fientlig inställning till oss, och att kommunen inte vill konfrontera entreprenören. Vi tror att vi måste göra detta till en fråga som belyser konfrontationen mellan olika idrotter, och har därför bett Skärmflygförbundets ordförande Riika Vilkuna att ta upp den på RF-nivå (Riksidrottsförbundet).

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.