Ett av de mer spektakulära flygställena i Stockholm ligger på Kungsholmen, rakt under inflygningen till Bromma flygplats. Nedanför Snoilskyvägen i Fredhäll finns klippor som är ett populärt badställe på sommaren. Klipporna bildar tillsammans med husen på Snoilskyvägen ett flera hundra meter långt hang som vetter rakt mot sydsydost, mot Stora Essingen. Landning saknas dock när isen inte ligger.

Klipporna stupar rätt ned i vattnet, och flygning här förutsätter därför att isen ligger. Bästa startplatserna ligger nedanför muren på Snoilskyvägens högsta punkt. Atterbomsvägen är en annan tänkbar startplats.

Platsen ligger inom Bromma CTR, och därför ringer vi alltid till Brommatornet och berättar att vi ska flyga och attt vi håller oss under omgivande terräng och byggnader. Det finns inget utrymme för misstag i starten, men om man kommer i luften är "hip-faktorn" total, och lyftet ganska stabilt och fint. Stora Essingen ligger så långt borta att inkommande vind är relativt ostörd. Det finns en del hinder på marken, och man bör särskilt se upp för järnräcket som löper längs hela berget, och ett och annat träd.

Hitta dit

Med buss: 62:an till ändhållplatsen i Fredhäll.
Med bil, kör Rålambsvägen tills den övergår i Snoilskyvägen, runt hela kvarteret, och stanna högst upp. Det enklaste är att klättra över muren och kasta ned utrustningen. Men se upp, det är ganska högt.